Okan - Nederlands centraal
Okan - Nederlands centraal

Hoe

Je volgt 28 uur les per week. Centraal staat het vak Nederlands met aandacht voor alle vaardigheden: luisteren, spreken, lezen, schrijven en mondelinge interactie. Ook wiskunde, Frans, sport en godsdienst komen aan bod. Informatica wordt in alle vakken geïntegreerd gebruikt. We geven je tools om te leren omgaan met de specifieke vaktaal in de les geschiedenis, aardrijkskunde, … We helpen je zo goed mogelijk te integreren door teambuilding, themadagen, sportdag, theaterproject, lessen rond relaties en seksualiteit, ervaringsgerichte workshops,…

Extra

begeleiding GOK (Gelijke Onderwijskansen)
• Er is huiswerk- en studiebegeleiding.
• Alle jongeren krijgen individuele begeleiding en remediëring op maat.
• Van elke leerling wordt het leesniveau getest en er is een aangepaste bibliotheek.

Hoe

Je volgt 28 uur les per week. Centraal staat het vak Nederlands met aandacht voor alle vaardigheden: luisteren, spreken, lezen, schrijven en mondelinge interactie. Ook wiskunde, Frans, sport en godsdienst komen aan bod. Informatica wordt in alle vakken geïntegreerd gebruikt. We geven je tools om te leren omgaan met de specifieke vaktaal in de les geschiedenis, aardrijkskunde, … We helpen je zo goed mogelijk te integreren door teambuilding, themadagen, sportdag, theaterproject, lessen rond relaties en seksualiteit, ervaringsgerichte workshops,…

Extra

begeleiding GOK (Gelijke Onderwijskansen)
• Er is huiswerk- en studiebegeleiding.
• Alle jongeren krijgen individuele begeleiding en remediëring op maat.
• Van elke leerling wordt het leesniveau getest en er is een aangepaste bibliotheek.

Wat na Okan?

Na OKAN kan je doorstromen naar een onderwijsvorm en studierichting in het voltijds of deeltijds onderwijs die aansluit bij je interesse, capaciteiten en de opleiding in je thuisland.
Meerderjarige leerlingen worden begeleid naar andere opleidingen of naar de arbeidsmarkt.
Vervolgschoolcoaches helpen je een juiste keuze te maken in het regulier onderwijs. Ze organiseren voor jou een snuffeltraject in een reguliere school. Na de overstap begeleiden zij jou verder in de nieuwe school.

Wat na Okan?

Na OKAN kan je doorstromen naar een onderwijsvorm en studierichting in het voltijds of deeltijds onderwijs die aansluit bij je interesse, capaciteiten en de opleiding in je thuisland.
Meerderjarige leerlingen worden begeleid naar andere opleidingen of naar de arbeidsmarkt.
Vervolgschoolcoaches helpen je een juiste keuze te maken in het regulier onderwijs. Ze organiseren voor jou een snuffeltraject in een reguliere school. Na de overstap begeleiden zij jou verder in de nieuwe school.

Okan - specialiteiten
Okan - specialiteiten

Specialiteiten

 • Het OKAN-team bestaat uit gemotiveerde leerkrachten, trajectbegeleiders en CLB-medewerkers die je begeleiden en helpen bij het maken van een juiste studiekeuze.
 • We hebben veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen en stimuleren integratie en respect voor diversiteit.
 • We zetten sterk in op individuele begeleiding en remediëring op maat van de leerling met o.a. huiswerk- en studiebegeleiding.
 • We stimuleren het lezen en beschikken daarvoor over een aangepaste bibliotheek.
 • We organiseren heel wat activiteiten die de maatschappelijke integratie van de OKAN-leerlingen bevorderen.
 • OKAN-leerlingen worden begeleid naar en voorbereid op  een vlotte integratie in het vervolgonderwijs, in andere opleidingen of op de arbeidsmarkt.
 • De OKAN-vervolgcoach zorgt voor contacten, introductie en opvolging in de nieuwe school.

Specialiteiten

 • Het OKAN-team bestaat uit gemotiveerde leerkrachten, trajectbegeleiders en CLB-medewerkers die je begeleiden en helpen bij het maken van een juiste studiekeuze.
 • We hebben veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen en stimuleren integratie en respect voor diversiteit.
 • We zetten sterk in op individuele begeleiding en remediëring op maat van de leerling met o.a. huiswerk- en studiebegeleiding.
 • We stimuleren het lezen en beschikken daarvoor over een aangepaste bibliotheek.
 • We organiseren heel wat activiteiten die de maatschappelijke integratie van de OKAN-leerlingen bevorderen.
 • OKAN-leerlingen worden begeleid naar en voorbereid op  een vlotte integratie in het vervolgonderwijs, in andere opleidingen of op de arbeidsmarkt.
 • De OKAN-vervolgcoach zorgt voor contacten, introductie en opvolging in de nieuwe school.