Okan Kortrijk
Okan Kortrijk

OKAN KORTRIJK

Visie

In Okan Kortrijk zorgen wij voor  goed taalvaardigheidsonderwijs, met motiverende opdrachten die ervoor zorgen dat de jongeren goed functioneren op school en in het dagelijkse leven.
Het team creëert daarvoor een veilig klasklimaat, waar elke jongere zich welkom voelt en zichzelf kan zijn, waar respect is voor elk individu.
In de lessen wordt rekening houden met de grote heterogeniteit van de nieuwkomers en krijgt elke jongere optimale ontwikkelingskansen.

Wat

Okan Kortrijk is een school waar jongeren die onlangs in België zijn aangekomen Nederlands leren om te kunnen integreren in de maatschappij en hun studies in België te kunnen verderzetten.

OKAN KORTRIJK

Visie

In Okan Kortrijk zorgen wij voor  goed taalvaardigheidsonderwijs, met motiverende opdrachten die ervoor zorgen dat de jongeren goed functioneren op school en in het dagelijkse leven.
Het team creëert daarvoor een veilig klasklimaat, waar elke jongere zich welkom voelt en zichzelf kan zijn, waar respect is voor elk individu.
In de lessen wordt rekening houden met de grote heterogeniteit van de nieuwkomers en krijgt elke jongere optimale ontwikkelingskansen.

Wat

Okan Kortrijk is een school waar jongeren die onlangs in België zijn aangekomen Nederlands leren om te kunnen integreren in de maatschappij en hun studies in België te kunnen verderzetten.

Voor wie?

De toelatingsvoorwaarden zijn:

  • Je begrijpt onvoldoende Nederlands.

  • Je bent niet langer dan 1 jaar in België.

  • Je hebt nog geen 9 maanden les gevolgd in het Nederlands.

  • Je bent tussen 11 en 18 jaar oud.

De klassenraad kan een afwijking op elk van de voorwaarden goedkeuren.

Wanneer?

Op elk moment van het schooljaar is een nieuwkomer welkom om te starten.

Voor wie?

De toelatingsvoorwaarden zijn:

  • Je begrijpt onvoldoende Nederlands.

  • Je bent niet langer dan 1 jaar in België.

  • Je hebt nog geen 9 maanden les gevolgd in het Nederlands.

  • Je bent tussen 11 en 18 jaar oud.

De klassenraad kan een afwijking op elk van de voorwaarden goedkeuren.

Wanneer?

Op elk moment van het schooljaar is een nieuwkomer welkom om te starten.

In Okan Kortrijk voelde ik mij altijd thuis, de leerkrachten wilden altijd helpen en de leerlingen zijn lief.

Fatima, Spanje

In het begin was het moeilijk, omdat ik niets begreep. Maar nu kan ik communiceren met verschillende mensen.

George, Roemenië

Alle mensen die in Okan Kortrijk zitten, komen uit verschillende landen. Ik ben verdrietig omdat de school nu klaar is.

Kaïna, Frankrijk